Leirprogram

LEIRPROGRAM ( OPPDATERT 29.06.2016 )

LØRDAG - 25.JUNI

Innrykk og leirbygging

 

18:30 Ledermøte

20:00 Åpningsleirbål

22:00 Roverkro

23:00 Rosignal

23:30 Lang tone

 

Matutdeling // Karbonader

SØNDAG - 26.JUNI

07:30 Revelje

08:00 Frokost

11:00 Gudstjeneste

12:00 Lunsj

13:00 Misjonsmarked

15:30 Matutdeling // Laks

20:00 Gruppeleirbål

21:30 PF-kro

22:00 Lederkro

23:00 Rosignal

23:30 Lang tone

MANDAG - 27.JUNI

07:30 Revelje

08:00 Frokost

10:00 "Dagens"

11:00 Aktivitetsøkt

12:45 Lunsj

13:45 Aktivitetsøkt

15:30 Matutdeling // Pasta med kjøttsaus

18:00 3-kamp for rovere

19:00 Ledermøte

20:30 Lovsangskonsert

21:15 Nattverdgudstjeneste

22:00 Roverkro / Lederkro

23:00 Rosignal

23:30 Lang tone

TIRSDAG - 28.JUNI

07:30 Revelje

08:00 Frokost

10:00 "Dagens"

11:00 Pakking til haik

12:00 Avgang haik (12:00 - 14:00)

18:00 Ledermiddag med grillmat

 

1/2 kylling tas med ut på hiken

ONSDAG - 29.JUNI

15:00 Speiderne tilbake fra haik

15:30 Matutdeling // Fiskekaker

16:00 Kanonball-turnering 1

18:00 Kanonball-turnering 2

18:30 Rover BBQ

19:00 Ledermøte

21:00 Fellesleirbål

22:00 Lederkro

22:00 PF-kro

23:00 Rosignal

23:30 Lang tone

TORSDAG - 30.JUNI

07:30 Revelje

08:00 Frokost

10:00 "Dagens"

11:00 "Vi våger oss ut i verden"

12:00 Lunsj

13:00 "Vi våger oss ut i verden"

15:30 Matutdeling // Taco

18:00 Finale turneringer

19:00 Ledermøte

20:30 Avslutningsleirbål

22:00 Roverkro

22:00 Åpen lederkafe

23:00 Rosignal

23:30 Lang tone

FREDAG - 1.JULI

07:30 Revelje

08:00 Frokost

 

Pakking / Riving / Avreise

kretsleir2016.no

post@kretsleir2016.no