Leirens aktivitetsøkt

AKTIVITETSØKT UNDER LEIREN

INFORMASJON TIL ANSVARLIGE FOR SPEIDERGRUPPER SOM SKAL DELTA PÅ KRETSLEIREN

 

Vi minner om foreløpig påmelding til kretsleiren som skal skje innen 1.februar. I den forbindelse ber vi gruppene informere om deres aktivitetsbidrag under leirens speideraktiviteter. Vi har nok ikke vært flinke nok i informasjonen her og det er ønske om en nærmere beskrivelse om hva vi tenker og hvordan økten organiseres:

 

Aktivitetsøkten arrangeres mandag i leiruken, i to bolker: Klokken 11:00 - 12:45 og 13:45 - 15:30. Alle speidergruppene er tenkt å delta med aktiviteter. Deres gruppe lager en aktivitet, som for eksempel: Klatring, Tyrkerknopp, førstehjelpsmanøver, kano, lek/konkurranser osv. Vi ønsker et vidt spekter av aktiviteter. Aktiviteten bør kunne romme 30 speidere om gangen. Dere kan lage en aktivitet som varer i fra 20 minutt til et par timer. Aktiviteten kan til og med vare hele perioden fra klokken 11:00 - 15:30.

 

Speiderne vil ikke få utdelt "billetter" til aktiviteter, men velger selv fritt mellom aktivitetene og går mellom dem. Er det fullt når de kommer til aktiviteten må de vente eller gå til annen aktivitet. Det vil være en aktivitetsstab som har oversikt over aktivitetene og kan hjelpe speidere med hvor de ulike aktivitetene foregår. Aktivitetene kan foregå på gruppeområdene eller på fellestorg.

 

Tanken med denne organiseringen er at flere får gjøre aktiviteter de selv ønsker og de får selv være med på flere aktiviteter.

Grupper som ikke setter opp en egen aktivitetet vil få servert en aktivitet som de skal betjene. Alle ledere og speidere skal være med!

 

 

Spørsmål rettes til programsjef Rut Byberg.

kretsleir2016.no

post@kretsleir2016.no