Leder ABC

LEDER ABC ( OPPDATERT 29. JUNI )

A

ADRESSE

Adressen din under leiren er: Speiderens navn, gruppe, krets, Tingvatn 2016, Kollemo Grendehus, Birkeland, 4595 Tingvatn.

 

 

AGGREGAT

Det er ikke tillatt å bruke aggregat under leiren.

 

 

AKTIVITETSØKT

Aktivitetsøkten arrangeres på mandagen i leiruken, i to bolker: Klokken 11:00 - 12:45 og 13:45 - 15:30.

 

Oversikt over aktivitetene, og hvor det foregår, finner du på informasjonstavlen utenfor Leirkontoret i Grendehuset. Du finner også en oppdatert versjon HER.

 

Det deles ikke ut "billetter" til aktivitetene, men speiderne velger selv fritt mellom aktivitetene, og går mellom dem. Er det fullt når de kommer til aktiviteten må de vente eller gå til annen aktivitet - "Første mann til møllen"-prinsippet. Aktivitetene foregår for det meste på gruppeområdene. Hver gruppe får utdelt en blå lapp som henges opp i portal / inngang, som viser hvilken aktivitet de arrangerer.

 

 

AVFALL

Det er ikke kildesortering på leiren. Alt avfall (brennbart, matrester, glass, metall og restavfall) kastes i søppelcontainer ved leirkontoret. Søppelcontainerne tømmes på tirsdagen i leiruken og en gang på slutten av leiruken. Returflasker leveres på anvist sted, og pengene går til leirens misjonsprosjekt: "White Doves".

 

 

AVREISE

Avreise skjer fra klokken 11:00, fredag 1.juli. Gruppenes leirområde må godkjennes før gruppen får reise.

 

 

B

BADING

Bading er greit i Tingvatn. Leiren organiserer ikke bading. Det er ikke vakthold ved vannet eller i elven og ferdsel skjer på eget ansvar. Skal bading skje i regi av gruppen må det være en svømmedyktig voksen over 18 år per 5 speidere. Skjer det ulykker varsles 113 umiddelbart, deretter leirens vaktsentral.

 

 

BANKKORT

Det vil være en kortautomat i kiosken, en i Leirbutikken og en i Speiderbutikken.

 

 

BESØKSDAG

Søndagen er den naturlige besøksdagen. Ellers er alle velkomne når de måtte ønske å besøke oss under leiren.

 

 

BRANNSLUKKINGSAPPARAT

Speidergruppen må ta med seg egne brannslukkingsapparat til bruk i gruppeområdet.

 

 

BUTIKK

Det ligger en Joker-butikk ikke så langt i fra leiren. Det er ikke ønskelig at speiderne benytter butikken uten organisert følge fra ledere. Leiren har ellers gode åpningstider i kiosk og leirbutikk.

 

 

C

CASH

Cash is King.

 

 

D

DAGENS

Mandag, tirsdag og torsdag blir det felles speidergudstjeneste, fra Scenen, som heter: "Dagens".

 

Mandag: "Våge å smake på det ukjente".

 

 

DIETT

Husk å melde fra om diett i påmeldingsmodulen. Absolutt siste frist er 5. juni.

 

 

DYRKET MARK

Det finnes dyrket mark og beitemark i umiddelbar nærhet av leirområdet, og det er ferdselsforbud i disse.

 

 

E

ENGLAND

Klarer England å kvalifisere seg til årets EM-finale i fotball for herrer?

 

 

F

FAMILIELEIR

Leiren har ikke en ren familieleir, men det er avsatt et område til stab og ledere med familier, som ikke kan bo i gruppen sitt område.

 

Alle i familieleiren er påmeldt som vanlige deltakere. Påmeldingen skjer gjennom gruppen, og betaling og registrering skjer ved ankomst på Leirkontoret.

 

 

FISKEUTSYR

Fiskeutstyr, kanoer og båter må desinfiseres før bruk i Lygne og Lygna. Det kan desinfiseres med Virkon-S, som kjøpes på Felleskjøpet, eller et annet desinfeksjonsmiddel. Dette må være ordnet med før avreise til Tingvatn.

 

 

FLAGGHEIS / MORGENSAMLING

Skjer gruppevis (eller sammen med nabogruppene om dere ønsker det).

 

 

FØRSTEHJELPSUTSTYR

Speidergruppene må ta med seg eget førstehjelpsutstyr til bruk i gruppen, samt førstehjelpsutstyr til patruljene som drar på haik. Det er anbefalt å ha med seg en flått-pinsett i førstehjelpsskrinet.

 

 

FLÅTT

Flåtten liker seg ikke på åpne gressletter, langs strender og på grusveier. Det betyr at på leirplassen er det lite sannsynlig at vi opplever flått.

 

I områder med fuktig gress og mye løvskog er det viktig å ta forholdsregler. Vi anbefaler lange bukser og tette sko. Putt buksa ned i sokkene. Rist klærne godt (vreng) før de tas med inn i teltet. Det er viktig å sjekke kroppen for flått etter tur i områder med mye flått. Flåtten kryper raskt og kan bite seg fast de fleste steder på kroppen, men helst på steder med tynn hud. Fjern flåtten så raskt som mulig. Flått som fjernes innen ett døgn etter at den har bitt seg fast overfører sjelden bakterier. Bruk gjerne en pinsett når du fjerner flåtten, ettersom den ofte sitter godt fast.

 

- Ta tak og dra flåtten raskt, rett ut. Da har du størst mulighet for å få med deg hele flåtten, inkludert

munndelene som har bitt seg fast

 

- Vask gjerne bittstedet med såpe og legg på litt antibiotikaholdig sårsalve

 

- Gamle råd om å smøre flåtten inn med oljer, fett, sprit og lignende, for at den lettere skal slippe taket,

virker mot sin hensikt. Slike midler forsinker fjerningen og øker faren for sykdomsoverføring.

 

 

G

GASSFLASKER

Vi anbefaler komposittflasker dersom gruppene har behov for å medbringe gassflasker. Dersom gassflaskene oppbevares i kjøkkenteltet må dette merkes med en egen lapp, som henges opp på teltet.

 

 

H

HAIK

Påmelding

Skjer på søndag, mellom klokken 12:00 og 22:00. Det blir satt opp buss for to av rutene. "Første mann til møllen"-prinsippet.

 

Opplysninger om hver påmeldte patrulje er som følger:

- Gruppe

- Patruljenavn

- Rutenummerr

- Antall speidere

- Hjemmeleder i gruppen med navn og telefonnummer

- Frivillig: Telefonnummer til patruljefører

 

 

Start

Patruljene pakker, forbereder seg og gjør seg kjent med kartet, gjerne sammen med leder. Ansvarlig leder kontrollerer at de har pakket nødvendig utstyr. Soveposen pakkes i plast og ekstra skift medbringes.

 

 

Utsjekk

På haikedagen sendes patruljene ut fra gruppene. For haikerutene som har buss, går første buss

klokken 11:30 og siste klokken 14:00.

 

 

Innsjekk

Samme sted som utsjekk.

 

 

Kart og rutebeskrivelse

Kart og rutebeskrivelse fås ved påmelding, gjennom leder. Denne informasjonen vil også være tilgjengelig på Informasjonstavlen utenfor Grendehuset fra og med mandagen i leiruken.

 

 

Haikekonkuransen

Det blir lagt opp til å ta speidermerker under haiken. Postmannskap er rovere / maur og ledere fra leiren.

 

 

Haikemat

Det blir utdelt kylling som haikemat. Brødmat til haiken må medbringes i tillegg.

 

 

Reglement for haiken:

- Patruljen holder sammen hele tiden og ingen får gå alene

- Patruljen sjekker samlet inn og ut av leiren, på overnattingsplass og bemannede poster

- Patruljen har hele tiden med seg kart, kompass, løypebeskrivelse, leirhefte og førstehjelpsutstyr

- All bruk av ild er forbudt. Under hele haiken er det totalt røykeforbud

- Det er ikke lov å ha med fyrtøy på haik

- Bading er forbudt

- En speider kjenner naturen og verner om den. Alt søppel skal bringes med tilbake til leiren og

kildesorteres

- Vis hensyn til privat eiendom

 

 

Kanohaik

Se punktet: Kanohaik.

 

 

Roverhaik

Dersom noen ønsker å delta på roverhaiken, må de melde seg på. Haikeansvarlig Svein (924 40 930) kommer tilbake til dette under ledermøtet på madagen i leiruken (19:00 - 19:30).

 

 

HELSEKORT

Det skal fylles ut helsekort for alle leirdeltagere. Disse oppbevares i gruppene og medbringes til helsepersonell ved behov. Helsekort i pdf-format er tilgjengelig på leirens hjemmeside > TRYKK HER.

 

 

HITTEGODS

Kan hentes og leveres på Leirkontoret. Her er det satt opp en egen hylle hvor de mistede gjenstandene er godt synlige.

 

 

HOGST

Det er ikke tillatt å hogge ned trær i og rundt leirområdet.

 

 

HYGIENE

For at sykdom ikke skal oppstå er det viktig med god leirhygiene. Dårlig hygiene kan få uheldige følger. Følgende retningslinjer skal følges:

 

- Hender skal vaskes etter toalettbesøk og før en tar i mat (spising, matlaging, rydding etc.)

 

- Pass på at speiderne skifter tøy i løpet av leiren

 

- Pass på at alle bruker eget spiseredskap, håndkle, tannbørste og kam / børste

 

- Tenner pusses morgen og kveld

 

- Full kroppsvask med såpe og sjampo, minst en gang under leiren

 

- Lag gjerne en dusj på gruppeområdet

 

 

Hvert gruppeområde skal ha følgende hygienefremmende installasjoner:

 

- Fettfelle. Graves et stykke unna matlaging og –oppbevaring. Det skal være gress på rista. Gresset skiftes

daglig. Gammelt gress brennes

 

- Vaskestativ for hender. Det anbefales også å ha neglebørste tilgjengelig

 

- Oppvaskstativ med vaske- og skyllekum. Oppvasken gjøres med varmt såpevann og tørkes ordentlig.

Gjøres etter hvert måltid og ellers etter behov

 

- Kjøleskap. Mat skal i utgangspunktet ikke oppbevares, men ved unntak skal dette oppbevares i

kjøleskap. Stek / kok maten ordentlig

 

 

HØYSPENTLINJE

Det går en 110 kV høyspentlinje langs vestkant av leirområdet og det etableres et byggeforbudsområde på

11 meter, begge veier, ut fra senter av denne høyspentlinjen. I dette området er det også forbudt med aktiviteter som kan føre til at baller, drager, raier og lignende kan komme bort i linja. Slik aktivitet er livsfarlig og en berøring kan bety en dødelig utgang.

 

 

I

INFORMASJON TIL GRUPPEKONTAKTENE UNDER LEIREN

Alle gruppekontakter vil få tilsendt informasjon om endringer og viktige påminnelser under leiren, via tekstmelding fra Stab.

 

 

INFORMASJONSTAVLEN

Leirens informasjonstavle henger på veggen ved inngangen til Leirkontoret i Grendehuset.

 

 

INNRYKK TIL LEIR

Det er ikke ønskelig at gruppene ankommer leiren før lørdag 25. juni. Innrykk fredag er forstyrrende for stab og maur.

 

 

INSPEKSJON

Det blir ikke avholdt en egen inspeksjonskonkurranse under leiren, men hver grupper kommer til å få beskjed om å sjekke en annen gruppe, rundt middagstid. Dette for å ha en viss standard på leirområdene.

 

 

INTERNETT

Leiren har ikke eget trådløst nett, men det er god dekning for mobilbruk med egen roaming.

 

 

J

JOGGING

kan være sunt og gjøre godt for kropp og sjel.

 

 

K

KANOHAIK

Påmelding til kanohaik

 

På Kretsleiren skal en av haikeløypene gjennomføres med kano, men på grunn av begrenset overnattingskapasitet på leirplassen (øy) har vi kun plass til rundt 50 speidere på denne haiken. For å unngå at for mange grupper tar med egne kanoer, slik leirinfo 2 åpner for, og speiderne venter for så å muligens ikke få plass på kanohaiken, så ønsker vi allerede før leiren å fordele disse plassene på kanohaiken.

 

De gruppene som har speidere som ønsker å delta på kanohaik bes derfor om å melde inn antall patruljer og antall speidere i hver av patruljene. Dersom dere også kan stille med kanoer så ønsker vi også en tilbakemelding på dette (antall kanoer). Så vil vi som er kanohaikansvarlige fordele de plassene vi har på kanohaiken blant de som har meldt sin interesse. På den måten sikrer vi rettferdig fordeling av de plassene vi har, samt at kun det antall kanoer og redningsvester vi trenger fraktes til Tingvatn. Meld gjerne interesse selv om dere ikke har egne kanoer da vi allerede har noen tilgjengelig.

 

Kanohaikinteresse meldes gruppevis på mail til: jarl.larsen@gmail.com, senest mandag 20.juni. Tilbakemelding om hvem som har fått plass vil så bli sent ut tidlig i neste uke slik at dere kan planlegge pakking av redningsvester og eventuelt de kanoene vi trenger at dere bidrar med.

 

Påmelding til de vanlige haikene vil foregå som beskrevet under punktet: Haik.

 

Hilsen Trond Wirak & Jarl Larsen - ansvarlige for kanohaiken

 

 

KANONBALL

Kanonballturningen vil foregå på aktivitetsområdet på vestsiden av leiren (under kraftlinjen).

 

Påmeldingen ble avsluttet søndag klokken 20:00.

 

 

DOMMERE

Turneringen gjennomføres med faste dommere. Dersom du ønsker å være reservedommer (under hele turneringen) kan du kontakte turneringsleder Tormod Ruud på mobilnummer: 915 38 051.

 

 

OPPMØTE

Møt opp i god tid før kampstart og følg med på når neste kamp er satt opp:

 

- Onsdag 16:00 - 17:00 // Innledende kamper (1.- og 2.runde)

 

- Onsdag 18:00 - 19:15 // Åttendels- og kvartfinaler

 

- Torsdag 18:00 - 19:00 // Semi-, bronse- og finale

 

 

REGLEMENTET

Er hengt opp på Informasjonstavlen utenfor Grendehuset.

 

 

KAMPOPPSETTET

Henger på Informasjonstavlen utenfor Grendehuset. Dette oppdateres fortløpende av de ansvarlige.

 

 

KIOSK

Leiren har en egen kiosk, med bankterminal.

 

Kioskens foreløpige åpningstider:

 

Søndag 26.juni

12:30 - 16:00

18:00 - 19:30

 

Mandag 27.juni

11:00 - 12:45

13:45 - 19:00

 

Tirsdag 28.juni

10:30 - 13:00

 

 

PRISLISTE

 

Potetchips 30,-

Potetskiver 30,-

French Fries 30,-

 

Stratos 20,-

Kvikk Lunsj 20,-

Crispo 30,-

Melkesjokolade 40,-

 

Safarikjeks 30,-

 

Doc 25,-

Smurf 10,-

Badeball 10,-

Tyrkisk Pepper 10,-

 

Cola 30,-

Cola Zero 30,-

Solo 30,-

Villa 30,-

Farris uten smak 30,-

Farris med smak av Lime 30,-

Imsdal drikkeflaske 30,-

Tine Iste Fersken 25,-

Tine Iste Lime 25,-

 

Krone-is Jordbær 25,-

Krone-is Sjokolade 25,-

Sandwich 22,-

PinUp 16,-

Elias 25,-

LolliPop Spinn 24,-

Pæreis 22,-

 

 

KJØRING

Inne på leirområdet er det kun kjøring som er nødvendig for leirens drift, som er tillatt.

 

 

L

LANG TONE

Ved lang tone klokken 23:30 skal alle speiderne gå inn i teltene sine. Det skal da være ro i leiren.

 

 

LEDERBORD

Det er ett lederbord, i tre, til låns for hver av gruppene. Bordet har plass til 3 voksne per langside, og kan hentes på innrykksdagen (lørdagen).

 

 

LEDERKRO

Lederkroen er åpen hver dag:

- 08:00 - 10:00

- 12:00 - 18:00

- 22:00 - Utover

 

Målgruppen er rovere, stab og ledere, og stedet er Låven. Ta med egen kopp.

 

På dagtid er dette et sted for å koble av med kaffe / te / vann / saft, og om kvelden er det en kro, med servering av lapper, samt påfyll i koppen.

 

 

LEDERMØTER

Datoer og tidspunkter:

 

- Lørdag 25.juni, klokken 18:30 - 19:30

 

- Mandag 27.juni, klokken 19:00 - 19:30

 

- Onsdag 29.juni, klokken 19:00 - 19:30

 

- Torsdag 30.juni, klokken 19:00 - 19:30

 

Ledermøtene avholdes i Låven.

 

 

LEIRAVIS

Leiren har ingen leiravis, men en egen fotograf som tar bilder, og publiserer dem fortløpende på leirens hjemmeside og Facebook-side.

 

 

LEIRBUTIKKEN

finner du i Grendehuset. Her finner du et lite utvalg av sortimentet som du ikke finner i kiosken, slik som husholdningsartikler, hygieneartikler, oppvaskkoster og annet som speiderne har glemt å ta med seg.

 

Åpningstider: 10:00 - 20:00 (Stengt under større arrangement)

 

Leirbutikken har bankterminal for betaling med kort, samt uttak av kontanter.

 

 

LEIRBÅL

Det er satt opp tre fellesleirbål og et gruppe(vennskaps)leirbål i løpet av leiruken. Et eget leirband er med oss på alle fellesleirbålene.

 

 

LEIRKART

Kart over leirområdet, i pdf-format, finner du på hjemmesiden, under: "Informasjon" > TRYKK HER. Dette kartet er også tilgjengelig på veggene i Grendehuset, samt på Informasjonstavlen.

 

 

LEIRKONTORET

Leirkontoret er leirens administrasjonssenter og plassert i Grendahuset. Leirens sentralbord er også plassert her.

 

Her tilrettelegges de administrative oppgavene til Staben. Leirkontorets stab har nær kontakt med resten av leirstaben og vil sørge for at de riktige personene følger opp dine henvendelser. Alle spørsmål vedrørende endring i deltakerantall, betaling, osv. rettes til leirkontoret.

 

Leirkontoret er bemannet i tidsrommet: 09:00 - 22:00, men stengt under fellesprogram fra hovedscenen.

 

 

LEIR T-SKJORTE

Flotte t-skjorter, med leirlogo og motto, kan kjøpes i Leirbutikken i Grendahuset. Skjortene finnes i fargene: Cerise, grønn og marine, fra størrelsene: XS til XXXL. Prisene er kroner 100,- (XS) og kroner 120,- (alle andre størrelser). Mindre størrelser kan bestilles.

 

Fra og med onsdag i leiruken vil utvalget øke, da Speiderbutikken ankommer leiren.

 

 

M

MASTESEIL

Husk å melde fra om masteseil i påmeldingsmodulen.

 

 

MATBOK

Intendanturetaten har lagt opp til en sunn og variert meny, ispedd et par-tre utskeielser. Det bli blant annet rikelig med frukt og grønt. Noen dager vil det bli delt ut tips og ekstra ingredienser til å gjøre maten litt mer spennende.

 

Det blir mye selvbetjening og det skal være nok mat til alle. Men det er viktig at ingen hamstrer og lager egne lagre i grupper eller patruljer. Her står det mye viktig informasjon om mat under leiren.

 

 

Intendanturetaten har to mål:

 

- Yte god service

 

- Levere nok og god mat til riktig tid

 

 

ÅPNINGSTIDER

Mat deles ut / tas i retur til følgende tider:

 

- Frokost: 07:15 – 09:30

 

- Lunsj: 11:00 – 13:00

 

- Middag: 15:30 – 18:00

 

- Kvelds (melk ++): 19:30 – 22:30 (Stengt under leirbålet)

 

Det er god kjølekapasitet på matlageret, så ikke hent mer enn det gruppa trenger, spesielt av kjølevarer. Da minimaliserer vi svinn.

 

 

HVOR SKAL MAT HENTES?

Mat hentes i huset tvers overfor kiosken, ved siden av Låven.

 

 

HVORDAN HENTE MAT?

Brødmåltid

Her blir det selvbetjening på alt. Det kommer påfyll hver dag. Det er derfor viktig å ikke hamstre.

 

Middag

Ingredienser til middagen blir hver dag talt opp og klargjort for henting. Utlevering skjer gjennom luker i veggen på matbua. Man skal IKKE gå inn i matbua for å hente middagen. Husk å ta med egen kasse / tralle til å frakte ingrediensene i.

 

VIKTIG: Dersom dere under middagslagingen ser at dere har for mye mat i forhold til behov, setter vi pris på retur til matbua raskest mulig. Alle grupper får mat i forhold til antall påmeldte, men noen ganger er aldersfordelingen skjev, slik at matbehovet er større eller mindre enn gjennomsnittet. Si ifra om dere får for mye eller for lite mat, så kan vi prøve å justere til dagen etter.

 

 

 

KAKAO PÅ KVELDENE

Har gruppen lyst på kakao, kan råvarer (melk, sukker og kakaopulver) hentes fra matbua helt fram til start av leirbål, klokken 20:00.

 

 

HAIKEMAT

Middag på haik er 1/2 kylling med to grove rundstykker. Dette leveres ut fra klokken 09:15. Det blir utlevert hel kylling og denne må deles (i gruppene), slik at hver speider har sin halve kylling i egen sekk. Dette er viktig, slik at alle har mat i egen sekk om de skulle gå seg bort. Speidere og ledere som ikke er på haik får også ”haikemat”.

 

 

KRYDDER

Det vil bli delt ut noe krydder som inngår i visse matretter, men vi forventer at gruppene selv tar med salt og eventuelt pepper.

 

 

RETUR AV MAT

Det er bedre lagringsforhold i matbua enn i gruppene. Uåpnet mat kan derfor returneres etter måltid. Uåpnet melk kan settes tilbake i kjøleskap. Påfyll kan hentes nesten hele døgnet. Det er derfor ingen grunn til å ha store matlager i gruppene. Vi ønsker ikke store kasser med retur fra enkelte grupper siste dag.

 

 

BURSDAGSKAKER OG LIGNENDE

Joker Tingvatn (2 km fra leiren) kan være behjelpelige ved bestilling av kaker og lignende. Bestillingen må skje innen klokken 12:00 dagen før. Kontakt Joker Tingvatn ved personlig oppmøte, eller via faxnummer:

38 34 87 98. Betaling ordnes direkte med Joker Tingvatn, ved bestilling eller henting. Varene kan kun bestilles og hentes på Joker Tingvatn av ledere.

 

 

DIETTMAT

Linda Beate Dalene er diettansvarlig under leiren. Hun kan kontaktes på mobilnummer: 916 12 828. Alle diettbehov skulle meldes inn i god tid før leiren. Linda Beate tar kontakt med de gruppene som har meldt inn diettbehov, dette for å sjekke at registrerte behov stemmer med reelle behov. Leirdeltakere som ikke har meldt inn diettbehov innen fristen, skal vi hjelpe så langt som mulig, men de kan ikke regne med å få alle ønsker oppfylt.

 

 

HYGIENE

Mat kan være kilde til oppkast og diaré, spesielt dersom vi får varme dager. Det er derfor viktig at alle har fokus på hygiene og oppbevaring av mat. Ta ikke noen sjanser med fordervet mat.

 

Gode råd for matvarehåndtering, samt skikk og bruk på kjøkkenet:

 

- Hent ikke mer mat enn nødvendig. Lagringen av mat foregår alltid bedre i matbua enn i egen leir

 

- Vær nøye på å pakke inn maten når emballasjen først er åpnet. Ta med bokser og plastposer for

forsvarlig innpakning hjemmefra

 

- Leverpostei bør kastes etter hvert måltid

 

- Unngå at mat og drikke kommer i kontakt med jord

 

- Bruk egnede kasser for matoppbevaring borte fra sol, varme og regn. Mat skal oppbevares kjølig og tørt!

 

- Merk alle drikkevannskanner tydelig med ”Drikkevann”. Disse skal kun brukes til dette formålet. Rent

drikkevann hentes nytt hver dag og holdes unna solen

 

- Bruk håndvask med såpe. Husk å påse at alle i troppen er nøye med håndvask. Synlig møkkete hender

skal ALLTID vaskes rene med såpe og vann i minst 60 sekunder. Deretter kan hånddesinfeksjon benyttes.

Hånddesinfeksjon dreper bakterier og mikrober, men fjerner ikke synlig skitt. Vaskes hendene i varmt

vann er det ikke nødvendig med desinfeksjon etterpå

 

- Meieriprodukter holder seg svært dårlig i varmen

 

- Bruk én kartong / pakke om gangen og kast melk etter hvert måltid om du ikke har tilfredsstillende

lagring (kjølig og i skyggen). Husk maks ett døgn

 

- Alle grupper skal ha merkede områder i ”kjøkkenet” for UREN- og REN sone. Oppvask og skitne

kasseroller etc. skal ikke oppbevares der ren mat tilberedes!

 

- Mat og redskaper må ikke komme i kontakt med oppvasken

 

- Brukte kniver (bestikk) og møkkete fjøler skal legges til oppvask i uren sone med en gang og ikke ligge

rundt på området

 

- Eget bestikk og egne tallerkener bør ikke oppbevares hengende uten tildekking. De bør oppbevares i en

lukket pose (ikke plast grunnet fuktighet og muggdannelse)

 

 

MIDDAGSMENY

Middagsmenyen er bestemt utfra at den skal være lett å tilberede, i tillegg til at den også skal smake godt. Som tillegg til middag satser vi på grønnsaker til å lage salat av.

 

Lørdag: Karbonader

 

Søndag: Laks

 

Mandag: Pasta med kjøttsaus

 

Tirsdag: Kylling (1/2)

 

Onsdag: Fiskekaker

 

Torsdag: Taco

 

 

MATKASSER

Kasser med gruppenavn og antall speidere brukes under opptelling og fordeling av middagsmat. Disse kassene leveres ikke ut til gruppene. Gruppene må selv ha med seg egen kasse eller tralle til å frakte maten i.

 

 

MAURLEIR

Består av rovere som er med på å bygge opp leiren før de andre ankommer. De har praktiske oppgaver før, under og etter leiren. De bygger / river ikke gruppeområder. Maurene ledes av Maurledere – ingen andre enn de to maurlederne styrer maurene.

 

 

MINIPATRULJEN

Det vil bli to økter med aktiviteter for barn under speideralder. Nedre aldersgrense er satt til 5 år for barn som går alene. Barn under 5 år må ha følge av en voksen / ansvarlig person.

 

Tidspunkt:

- Mandag klokken 11:00

- Tirsdag klokken 11:00

 

Oppmøte:

- Rett utenfor Låven

 

 

MISJONSMARKED / MISJONSLØP

( TRYKK HER for å se en 4-siders presentasjon, med flott tekst og fargerike bilder )

 

På søndagen er det marked. Markedet finner sted på plassen foran scenen. Markedets formål er innsamling til prosjektet: "White Doves" i Kambodsja. Mer utfyllende informasjon finner dere på hjemmesiden.

 

Det blir tre salgsboder på markedet: En bank der det selges Dary-sedler, en minibutikk med håndverk og produkter fra Kambodsja, og en matbod med kambodsjansk mat. En Dary-seddel koster 10 kroner. Suppen koster for eksempel 2 Dary-sedler (20 kroner).

 

Misjonsløp arrangeres mot slutten av markedsdagen. Der kan alle som ønsker løpe så mange runder de orker.

 

Skjema for å bli sponset sendes ut til alle grupper i forkant av leiren, slik at de kan få sponsorer (familiemedlemmer / venner) til å støtte deres misjonsløp. Disse misjonsløplappene kan leveres inn til Leikontoret i løpet av søndagen, frem til klokken 10:00. Alle får utdelt et eget startnummer og starter samtidig, på en oppmerket løype.

 

Merk betalingen med: "Misjonsløp 2016, Fornavn Etternavn" (Navnet på speideren som løpte), til kontonummer: 3270 23 42774.

 

Premiering til en utøver + for utøvere med beste kostyme (for de som ønsker å kle seg ut når de løper).

 

Meld fra senest fredag, før klokken 17:00, før leiren starter, hvis dere har et innslag som krever spesiell plass fordi:

 

- dere skal bruke bål eller propan

 

- dere skal bygge noe

 

- dere trenger ekstra stor plass fordi…

 

- det dere skal gjør enten krever gress eller betongunderlag

 

Har dere ingen spesielle ønsker, trenger dere ikke melde fra.

 

 

MOBILTELEFON

Gruppene medbringer merkede "ladekasser", som tilkobles ved strømuttakene ute eller inne på Leirkontoret. Dette gjøres på eget ansvar. Skriv navn på både lader og mobiltelefon.

 

Mobiltelefonen må være skrudd av, eller satt på lydløs, under programaktiviteter og alle fellessamlinger.

 

 

MYGGHATT

Alle får utdelt sin egen mygghatt, ved ankomt leiren. Hatten bærer leirens logo og fås i ulike størrelser.

 

 

MYGGMIDDEL

Ettersom vi er i et skogsområde er det kanskje lurt å ha med myggspray.

 

 

N

NATTVERDSGUDSTJENESTE

Leirens nattverdsgudstjeneste er på mandagen i leiruken, og starter klokken 21:15 (Leirheftet sier feilaktig klokken 22:00). Det blir en naturlig overgang fra Lovsangskonserten, som starter klokken 20:30.

 

 

O

OLE IVARS

er et danseband som spilte her på Tingvatn i år 2015.

 

 

P

PAKKELISTE

Forslag til pakkeliste finner du på Den Norske Tursitforening sin hjemmeside > TRYKK HER.

 

 

PARKERING

Leiren tilbyr parkering. Alle biler på leirens parkeringsplasser skal ha gyldig parkeringskort. Dette gir oss kontaktinformasjon til bilens eier. Parkeringskort deles ut ved innsjekk på Leirkontoret. Det er strengt forbudt for deltakere i leiren å parkere på langtidsparkeringen uten kort.

 

 

PATRULJEKONKURRANSEN

Navnet på leirens patruljekonkurranse er: "Vi våger oss ut i verden", og foregår over to økter på torsdagen, som er siste hele leirdag. Lunsjen spises underveis på post, rundt klokken 12:30. Det er 20 poster med tema som representerer et land i verden. Uansett resultat er det kjekke aktiviteter for patruljen å prøve seg på. Patruljene får fullføre poster som blir påbegynt før pause / slutt.

 

 

Anbefalt patruljestørrelse er 3 - 8 personer. Patruljer under vandreralder kan også delta. Patruljer meldes på av gruppene under leiren, sammen med ett postmannskap per patrulje. Påmelding innen søndag klokken 16:00, på Leirkontoret i Grendehuset.

 

 

Tidspunkt:

Før lunsj: 11:00 - 12:30

Etter lunsj: 13:00 - 15:30

 

 

Postmannskaper må ha med:

 

- Noe å sitte på og drikkevann til seg selv

 

- Skrivesaker / skriveunderlag

 

- Klokke (for eksempel på mobil)

 

- Kalkulator på noen poster (for eksempel på mobil)

 

 

Patruljene må ha med:

 

- Førstehjelpsutsyr og skrivesaker (felles)

 

- Kniv, sitteunderlag, drikkevann og lunsj (matpakke) (hver av patruljemedlemmene)

 

 

PF - KRO

PF-kro-samlingene for patruljeførere og assistenter blir i Stabsmessen i Grendahuset, søndag og onsdag. PF-kroene er en påskjønnelse til PF-ene og Assene som har den ukentlig driften av patruljen.

 

Alle PF-ene og Assene har fått utdelt et eget armbånd som brukes som inngangsbillett. Med seg på kroene kan de ta med seg sin egen drikkekopp.

 

 

Q

QUIZ

kan være gøy, spennende og lærerikt.

 

 

R

RAIER

bestilles ved påmelding og hentes på anvist sted. Se side 24 i Leirheftet.

 

 

RETNINGSLINJER FOR GRUPPEOMRÅDET

Vi har en flott leirplass. Retningslinjene er utformet for å ivareta alles sikkerhet. Eierne har leid oss området, og det forventes at vi etterlater oss ingenting og TAKK. Retningslinjene gjelder for alle på Tingvatn 2016. Det vil si for grupper, gjester, stab og familieenheter. Ved påmelding blir alle bedt om å bekrefte at de aksepterer leirregler og anvisninger gitt av leirledelsen. Dette dokumentet er en viktig del av leirreglene.

 

Det vil bli gjennomført sikkerhetsinspeksjoner av det enkelte gruppeområde.

 

 

STØRRELSE PÅ GRUPPEOMRÅDENE

Gruppeområdene blir målt opp av leirstaben. Områdene fordeles etter gruppens størrelse. Det er tatt hensyn til at alle må ha plass til søppelsorteringsstativ, fettfelle og kjøkkenavdeling. Plass ellers er avhengig av gruppens deltakerantall.

 

 

GENERELT OM GRUPPEOMRÅDET

Hvert gruppeområde er merket. Leirkartet vil vise hvor de ulike områdene er. Ledertelt skal være merket med refleks og eget skilt.

 

 

BYGGVERK

Det er tillatt med byggverk med maksimal høyde på inntil 3,5 meter. Dette inkluderer flaggstenger. Ved byggearbeider hvor beina til den som arbeider i høyden er mer enn 3,0 meter over bakken, skal sikringsutstyr brukes, inklusiv hjelm. Andre som arbeider innenfor nedfallsområdet, og kan få fallende gjenstander på seg, skal også bruke hjelm.

 

Presenninger over bord skal ikke festes direkte i bordkonstruksjonen. Presenningen festes direkte i plugger i bakken, via tau. Dette for å hindre at bordkonstruksjonen kan bli løftet opp om vinden tar tak i presenningen.

 

Sterk vind kan fort bli en realitet. Presenninger må derfor sikres forsvarlig. Presenninger som ikke oppfattes som forsvarlig sikret kan kreves fjernet av teknisk etat.

 

Oppholdsplattformer over 2 meter skal ha rekkverk (0,8 meter minimums høyde) med åpning mindre enn 0,4 meter.

 

Raiene på Tingvatn 2016 skal gjenbrukes. Det er derfor ikke tillatt å bruke spiker, kramper, ståltråd etc. i raiene.

 

 

PLASSERING AV TELT

Det skal være 1 meter mellom hvert telt, innad i gruppen. Det skal være 1,5 meter avstand fra telt til grense, mot naboområde. Barduner må stå inne på eget område. Telt med ovn skal plasseres med minimum 3 meters avstand.

 

Stearinlys eller bruk av åpen flamme på andre måter i telt er ikke tillatt.

 

Telt må forankres godt. Lange plugger (snøplugger) og ekstra bardunering anbefales.

 

 

Tips ved sterk vind:

 

- Bruk 6 - 12 mm tau, som legges på kryss over presenningen og igjen festes i bakken. Dette vil stabilisere

presenningen

 

- Ikke bruk maljene på presenningen. De er ikke dimensjonert for forankring ved sterk vind

 

 

BÅL- / KOKEPLASS

Bål- / kokeplass skal ligge minst 3 meter fra telt. Det anbefales at kokeplassen legges ut mot gangvei. Bålplasser kan ikke etableres direkte på bakken. Det er ikke tillatt å hente stein andre steder på området for å avgrense bålplass. Stein dere har hatt med hjemmefra må fjernes og tas med hjem igjen.

 

Det skal være to vannbøtter ved hvert bål (til slukking og brannskader).

 

Bål skal ikke brenne uten tilsyn, og skal være helt slukket før siste leder forlater gruppeområdet.

 

Propan skal stenges helt / frakobles når den ikke er i bruk. Flaskene skal alltid oppbevares stående i tilfelle brann. Oppbevaring av propan skal merkes særskilt. Gass lagres stående i skyggen, ikke i telt der folk sover.

 

Hver gruppe skal ha med seg minimum 1 stk 6 kg brannslukningsapparat. Det skal stå lett synlig / tilgjengelig fra gruppens inngangsportal. Det anbefales at gruppen i tillegg har med seg et brannslukningsapparat som kan plasseres ved kokeplass.

 

Bruk av engangsgriller er ikke tillatt på Tingvatn 2016.

 

 

GRAVING

Graving er tillatt til fettfelle.

 

Torv skal tas vare på slik at den kan legges tilbake igjen etter leiren. Legg torv på plastduk og vann den jevnlig.

 

Det er ikke tillatt å bruke stein for å stabilisere byggverk. Det er tillatt å bruke treverk.

 

Graving i grunnen må begrenses til det absolutt nødvendige. Det er derfor ikke tillatt å grave kjeller.

 

 

ROVERFRES

"Roverfresen" finner du på side 47 i leirheftet. Etter å ha gjennomført minst åtte av de elleve punktene kan du hente "Roverfresen" på Leirkontoret fra og med onsdagen i leiruken.

 

 

ROVERKRO

Det er satt opp tre roverkroer i løpet av leiren. Disse avholdes i Stabsmessen i Grendahuset.

 

Alle i roveralder, samt de som går ut av ungdomsskolen, er velkommen. Bandet vil være med på disse kveldene, og på mandagen blir det konsert. Det vil bli servering av vafler, og kiosken holder åpent.

 

 

ROVERPROGRAM

3-KAMP

Mandag

Oppmøte ved Scenen, klokken 18:00. Roverne blir delt inn i lag på 3 rovere. Hver av disse lagene må ha med seg en penn, for løsing av oppgaver.

 

Onsdag og Torsdag

Mer informasjon om disse to dagene får du av Roveroppleggsansvarlig: Tor August (917 95 778) under mandagens rovermøte.

 

 

RUSMIDLER

Tingvatn 2016 er et rusfritt arrangement.

 

 

RØYKING

Det er ikke tillatt å røyke på leirområdet. Dette av hensyn til brannfare og for å forhindre forsøpling.

 

 

S

SPEIDERBUTIKKEN

åpner på onsdag i leiruken. Speiderbutikken selger speiderskjorter og drakteffekter, tur- og leirutstyr, profilartikler og mye annet. Speiderbutikken finner du i Grendahuset.

 

 

SPEIDERGUDSTJENESTE

Søndag blir det speidergudstjeneste fra Scenen, klokken 11:00.

 

Mandag, tirsdag og torsdag blir det speidergudstjeneste fra Scenen. Disse dagene kalles gudstjenestene for "Dagens". For mer informasjon, se punktet: "Dagens".

 

Nattverdsgudstjenesten er på mandag klokken 21:15. For mer informasjon, se punktet: "Nattverdsgudstjeneste".

 

 

T

TELESLYNGE

Det er tilrettelagt for en teleslynge på høyresiden langs fellesleirbålområdet. Den er merket med rødt.

 

 

TILRETTELEGGING

Tingvatn 2016 har deltakere og ledere som trenger ulike former for tilrettelegging. Frist for å melde inn behov, er samtidig som påmeldingsfristen - 1. april 2016.

 

Akutte problemer med rullestoler, eller andre hjelpemidler, kan meldes til ansvarlig for tilrettelegging.

 

 

TOALETTER

Forlat toalettene slik du ønsker å finne dem. Begrens bruken av papir. Toalettene benyttes ikke til morgen- eller kveldsstell. Alle toalett vaskes og tømmes daglig.

 

 

TOALETTVASK

Alle grupper må være forberedt på å stille en gjeng til vask av toalettene, en eller to ganger i løpet av leiruken. Vi har selvsagt alt nødvendig utstyr. Vasking av toalettene ledes av Teknisk, og gjøres to ganger i døgnet: Klokken 11:00 og 23:00. Belønningen for en toalettvask er en dusjbillett.

 

 

TURNERINGER

Det blir avholdt kanonballturnering på onsdagen i leiruken, etter hjemkomst fra haik. Gruppene melder på lag innen søndag, klokken 20:00.

 

Mer informasjon finner du under punktet: "Kanonball", og på Informasjonstavlen utenfor leirkontoret.

 

 

U

UTE

Vi speidere koser oss ute i naturen.

 

 

V

VANN

Drikke- og vaskevann hentes i vannpostene på området. Skyllevann tømmes i fettfellene. Vask og tannpuss er forbudt ved vannpostene.

 

 

VED

Hunved for fyring finnes på anvist sted. Se side 24 i Leirheftet.

 

 

VI VÅGER OSS UT I VERDEN

er navnet på patruljekonkurransen om foregår på torsdagen. Mer informasjon under punktet: "Patruljekonkurransen".

 

 

VÅGESTYKKET // TINGVATN 2016

er en samling med oppgaver som er morsomme å gjøre når speiderne har litt ekstra tid, og som gir dem et flott merke, som passer godt sammen med leirmerket. "Vågestykket" kan hentes på leirkontoret fra og med første leirdag (lørdagen). Leirheftene må medbringes, med underskrift.

 

 

W

WWW

World Wide Web (gjerne forkortet www eller W3) er den engelske betegnelsen på det globale informasjonsrom som gjør tekstdokumenter, bilder, multimedia og mange andre typer informasjon tilgjengelige over Internett. De tilsvarende norske ordene er verdensveven, weben eller vebben.

 

 

X

 

 

Y

 

 

Z

 

 

Æ

 

 

Ø

 

 

Å

 

kretsleir2016.no

post@kretsleir2016.no